Otvoritev začetka gradnje poslovne cone Mestinje

Otvoritev začetka gradnje poslovne cone Mestinje

Občina Šmarje pri Jelšah je  v torek dopoldne s krajšo slovesnostjo obeležila začetek del v 4. fazi urejanja poslovno obrtne cone Mestinje Bohor. Gre za zaključno fazo ureditve poslovne cone, ki bo z več kot 6 hektarji največja v občini. Za izvajalca del v 4. fazi je bilo izbrano naše podjetje IPI d.o.o. iz Rogaške Slatine. Kot je povedal direktor podjetja Robi Čerčnik, se bodo držali pogodbenih rokov, zato lahko pričakujemo, da bo poslovno obrtna cona v Mestinju dokončana do 30. junija 2012.