Izgradnja kanalizacije Podgorci – Sodinci – Velika Nedelja

2011-09-13-09.09.57

Izgradnja kanalizacije Podgorci – Sodinci – Velika Nedelja

»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostna usmeritev »Regionalni razvojni programi«. Projekt obsega izgradnjo:

  • rastlinske čistilne naprave zmogljivosti 1.000 PE,
  • fekalne kanalizacije Podgorci-Sodinci dolžine 1.992 m,
  • meteorne kanalizacije Podgorci-Sodinci dolžine 1.589 m,
  • fekalne kanalizacije Sodinci-Velika Nedelja dolžine 2.339 m,
  • meteorne kanalizacije Sodinci-Velika Nedelja dolžine 1.750 m,
  • izgradnja pločnika z javno razsvetljavo Podgorci-Sodinci-Velika Nedelja v dolžini 3.873 m

 

Do sedaj smo izvedli cca. 700 m fekalne kanalizacije Podgorci-Sodinci in 800m fekalne kanalizacije Sodinci-Velika Nedelja.