Nizke gradnje

Podjetje IPI d.o.o. je specializirano za izvedbo gradbenih del nizkogradnje

NIZKE GRADNJE

Podjetje IPI d.o.o. je specializirano za gradnjo in rekonstrukcijo vseh kategorij cest, okolic, komunalne infrastrukture, kanalizacij, čistilnih naprav in vodovodov.

svetovanje - IPI

Svetovanje

Dolgoletne izkušnje strokovnjakov in odlično sodelovanje s kakovostnimi podizvajalci nam omogočajo, da strankam  pomagamo, svetujemo in pri gradnji ponudimo najboljše rešitve;

Priprava dela

Dobra priprava je pogoj za dobro opravljeno delo. Strokovni delavci in operativa vsak projekt najprej preučijo in skupaj s projektantom stranki svetujejo najbolj primeren način izvedbe projekta. Priprava dela vključuje natančno analizo številnih dejavnikov, ki vplivajo na realizacijo projekta od načina gradnje, uporabe objekta in njegovega vzdrževanja ter umeščenosti v okolje. Dodano vrednost za stranke podjetje išče z rešitvami za bolj racionalno gradnjo s predlaganjem alternativnih možnosti;

priprava dela
gradnja - visoka gradnja

Gradnja

Z novimi pristopi, sodobno tehnologijo in upoštevanjem tradicionalno potrjenih  postopkov podjetje zagotavlja kakovostno gradnjo, upošteva dogovorjene  roke izvedbe in plačilno disciplino. Vodje projektov ves čas aktivno sodelujejo s projektanti, nadzorniki in investitorji, saj pomeni tak način dela najboljši pregled nad delom vseh udeleženih v procesu izvedbe projekta;

Storitve po gradnji

Samo najboljši rezultat in izid sta jamstvo za dolgoročno sodelovanje, ki ga želimo v podjetju vzpostaviti s svojimi strankami in poslovnimi partnerji, zato dajemo še poseben pomen sodelovanju in komunikaciji po izvedenih delih in projektih.

storitve po gradnji

PONUDBA GRADNJE OBJEKTOV

Ponudba podjetja na področju nizkih in visokih gradenj ter gradbeno inženirskih objektov

Kaj vse zajema?

  • projektiranje in gradnja vseh vrst objektov visokogradnje industrijskih, poslovnih, stanovanjskih, športnih, turističnih;
  • projektiranje in gradnja vseh vrst objektov nizkih gradenj – premostitvenih objektov, mostov, opornih zidov, kanalizacije, čistilnih naprav in drugo;
  • specialna dela, kamor spadajo prednapenjanje, sidranje, sanacijska dela;
  • celovita kontrola in zagotavljanje kakovosti;
  • inženiring

Zakaj mi?

Kot inženiring organiziramo usklajevanje, vodenje in izvajanje del za izdelavo investicijske in tehnične dokumentacije, gradnjo objektov in upravljanje, izvedbo določenega projekta ter izvajanje organizacijskih, tehnoloških, tehničnih, ekonomskih, finančnih in pravnih storitev za vse vrste objektov.

V letih delovanja na trgu smo pridobili veliko projektov in jih tudi uspešno izvedli, tako da se lahko danes pohvalimo z velikim številom referenc, od katerih navajamo nekaj najpomembnejših.

REFERENČNI PROJEKTI