O nas

gradimo za vas

ZGODOVINA PODJETJA

Začetek družbe IPI d.o.o. sega v leto 1978. Podjetje se je krepilo skozi leta in aktivnosti na področju gradbene operative visoke in nizke gradnje in je sedaj prepoznavno pod imenom IPI d.o.o., Rogaška Slatina.

Podjetje je nastalo v težkih časih za gradbeništvo, saj je vmes razpadla bivša Jugoslavija. S pravilnimi odločitvami poslovodstva v tistem času, predvsem s koncentracijo na izvajanje manjših gradbenimi del, je podjetje uspelo preživeti. S tem pa so se začele tudi možnosti za njegovo rast, saj se pospešeni razvoj v Sloveniji zahteval višji novo inženirskih storitev. Leta 2005 se je spremenilo tudi lastništvo, večinski lastnik je postalo podjetje GIC gradnje d.o.o. Rogaška Slatina. Danes temeljno strukturo 22 zaposlenih predstavlja inženirski kader gradbene stroke.

Poslovanje podjetja tako temelji na uporabi najsodobnejših tehnologij na področju  gradbeništva in organizacije dela, skrbi za strokovnost projektov, izobraževanju  in poslovni odličnosti.Zato je IPI d.o.o. uspešno slovensko gradbeno podjetje, kar že vrsto let potrjuje z odlično izvedbo zahtevnejših gradbenih projektov. Podjetje deluje na območju Savinjske regije in svojo dejavnost širi na druga tržišča. Usposobljeno je za izvedbo najzahtevnejših projektov nizkogradenj, novogradenj in prenov. Vsak projekt je za zaposlene poseben izziv.

Podjetje zasleduje tudi cilje družbeno odgovornega delovanja, kar se odraža v uporabi okolju prijaznih materialov in delovnih postopkov. Na tem področju se zaveda svoje odgovornosti za razvoj okolja, v katerem deluje in razume pričakovanja ljudi, zato je tudi aktivno vpeto v kulturno, športno in humanitarno dogajanje v regiji.

POSLANSTVO PODJETJA

Poslanstvo podjetja je gradnja visoko kakovostnih nizkogradenj in objektov različnih vrst od stanovanjske gradnje in poslovnih prostorov do hotelskih kompleksov ter šol in vrtcev.

Poslanstvo uresničujejo motivirani zaposlenimi, ki predstavljajo temelj poslovnim strategijam in aktivnostim podjetja. Skrb za zaposlene, dobri odnosi s poslovnimi partnerji in družbeno odgovorno delovanje so pogoji, ki jih podjetje izpolnjuje, da doseže kakovostne storitve in zadovoljstvo investitorjev. Temeljne vrednote podjetja na katerih gradi svojo strategijo in posledično uresničuje poslanstvo so znanje, kakovost in poštenost.

VIZIJA PODJETJA

Vizija podjetja IPI, d.o.o.  je postati vodilno podjetje na področju nizkih gradenj na območju Obsotelja in Kozjanskega. Naš cilj je postati podjetje s koncentriranim strokovnim znanjem ter inovativnim delovanjem  s pomočjo strokovno sposobljenega kadra v katerega bomo tudi v bodoče veliko vlagali.

S hitrim prilagajanjem in odzivanjem trga na obstoječe in novo nastajajoče potrebe in pričakovanja kupcev bomo ohranjali prednosti pred našimi konkurenti ter krepili dobro ime podjetja.