Podpis pogodbe za izgradnjo primarnega kanalizacijskega Trebija – Gorenja vas

GVP

Podpis pogodbe za izgradnjo primarnega kanalizacijskega Trebija – Gorenja vas

Župan Občine Gorenja vas – Poljane Janez Milan Čadež in direktor podjetja IPI d.o.o. Robi Čerčnik sta v četrtek , 12. Decembra 2012 podpisala pogodbo za za projektiranje in gradnjo primarnega in sekundarnega kanalizacijskega sistema ter projektiranje in gradnjo novega vodovodnega sistema in podsistemov, ki oskrbujejo občini Škofja Loka in Gorenja vas – Poljane.

Zgradilo se bo 6,94 km primarnega kanalizacijskega sistema na relaciji Trebija – Gorenja vas s štirimi črpališči komunalnih odpadnih voda, kar vključuje tudi projektiranje in gradnjo 3,03 km sekundarne kanalizacije Trebija – Gorenja vas in gradnjo 16,463 km novega cevovoda vodovodnega sistema Trebija – Poljane – Škofja Loka, ki oskrbujejo občini Škofja Loka in Gorenja vas – Poljane in podsistemov v Občini Gorenja vas – Poljane s pripadajočimi objekti.

Skoraj 6 milijonov vredna naložba, ki bo omogočala kvalitetno odvajanje komunalnih odpadnih voda in oskrbo z zdravo pitno vodo, bo zaključena do konca leta 2014.