Podpisana pogodba za izgradnjo primarnega kanalizacijskega sistema

Podpisana pogodba za izgradnjo primarnega kanalizacijskega sistema

Podpisana pogodba za izgradnjo primarnega kanalizacijskega sistema v sklopu projekta »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore – Občina Škofja Loka«

Predmet podpisa pogodbe je izgradnja odsekov v naseljih Trata, Godešič in Reteče v skupni vrednosti skoraj 2,5 mio eur brez DDV.

Predviden začetek del je avgust 2012, zaključek pa do konca leta 2013.