Pričetek gradnje premostitvenih objektov za AC Slivnica – Gruškovje

Slika

Pričetek gradnje premostitvenih objektov za AC Slivnica – Gruškovje

V mesecu novembru 2015 smo pričeli z izgradnjo štirih premostitvenih objektov oz. mostov na projektu »AC A4 Slivnica – MMP Gruškovje, I. etapa od km 0+00 do km 7+260 , dolžine 7+260 km (SKLOP 1)«. Predviden rok izgradnje je v letu 2017.