Čistilna naprava Sodinci 1000 PE

Tip projetka
Čistilne naprave
O projektu

V letu 2012 smo v sklopu projekta »Izgradnja kanalizacije Podgorci – Sodinci – Velika Nedelja s čistilno napravo, pločnikom in javno razsvetljavo« za naročnika Občino Ormož izvedli izgradnjo rastlinske čistilne naprave kapacitete 1.000 PE.