Čistilna naprava Tabor 800 PE

Tip projetka
Čistilne naprave
O projektu

V letu 2012 smo na naročnika Občino Tabor zaključili izgradnjo čistilne naprave kapacitete 800 PE. Z izvedbo Čistilne naprave se je v Občini Tabor rešilo odvajanje fekalnih voda v prvi fazi iz naselja Tabor vključno z Osnovno šolo in novimi naselji Plankov log in Taborski gaj ter zahodnega dela Ojstriške vasi. Operacijo je delno financirala Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se je izvajala v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«; prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«.