ČISTILNA NAPRAVA V KOSTRIVNICI 200 PE, L. 2012

Tip projetka
Čistilne naprave
O projektu

V letu 2012 smo za naročnika OKP Rogaška Slatina d.o.o. zgradili tipsko čistilno napravo kapacitete 200 PE v naselju Kostrivnica.