ČISTILNA NAPRAVA V PODLEHNIKU, L. 2012

Tip projetka
Čistilne naprave
O projektu

V letu 2012 smo v Podlehniku zaključili projekt »IZGRADNJO KANALIZACIJE V NASELJU PODLEHNIK – SKLOP 2 GRADNJA ČISTILNE NAPRAVE«. Z izgradnjo izgradnjo kanalizacijskih vodov za odvajanje odpadnih voda in čistilne naprave kapacitete 500 PE  so se tako v sistem gospodarjenja z odpadki vključila nova gospodinjstva.