Kanalizacija Dobrna

Tip projetka
Kanalizacije
O projektu

Uspešno smo izvedli projekt »Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na povodju Savinje – območje Dobrna (faza 1), Vinska Gorica (faza 4) in Vrba (faza 8) ter povodje potoka Klanjščica (faza 2)« za katerega smo v letu 2014  z naročnikom Občina Dobrna podpisali pogodbo v vrednosti 1,15 milijona evrov. Gradbena pogodba z naročnikom je bila sklenjena po sistemu »na ključ«. Obseg del je zajemal izgradnjo kanalizacijskega sistema v skupni dolžini 8 km in izgradnjo črpališča Vinska Gorica. Kanalizacija poteka pretežno po zemljiščih občinskih javnih cest in poti ter delno po zasebnih zemljiščih. Zgrajena kanalizacija bo priključena na obstoječ kanalizacijski sistem in tako posredno na ČN Dobrna.