Kanalizacija Imeno

Tip projetka
Kanalizacije
O projektu

V okviru projekta »Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave Imeno« smo v letu 2012 izvedli izgradnje ločenega sistema kanalizacije v skupni dolžini 2.914 m, premera DN250 in DN315.  Naselje, iz katerega se je odvajala fekalna odpadna voda, je že izgrajeno v celoti in je imelo rešeno odvajanje odpadne vode v greznice. Z izgradnjo nove kanalizacije so se te greznice ukinile, dezinficirale in zasule. Fekalne odplake so se priključile na novo kanalizacijo in bodo priključene na komunalno čistilno napravo pod naseljem.