Kanalizacija Škofja Loka 2014

Tip projetka
Kanalizacije
O projektu

V letu 2014 smo uspešno dokončali dva odseka izgradnje kanalizacije, kot del projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Sore – Občina Škofja Loka«. Operacijo je delno financirala Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se je izvajala v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete »Varstvo okolja – področje voda«; prednostne usmeritve »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod«. Od skupaj sedmih odsekov nam je naročnik zaupal izgradnjo odseka Zbirni kanal Trata in odsek Kanalizacija Godešič, Reteče, Gorenja vas-Reteče z objekti v skupni dolžini 6,4 km, premera cevi od DN250 do DN1200. Zaradi novih pozidav in predvidenih novih gradenj je bil namreč obstoječ premer cevi kanalizacije premajhen in zato neustrezen. Projekt bo prispeval k izboljšanju delovanja celotnega javnega kanalizacijskega sistema, dvignil kakovost življenjskih pogojev prebivalcev in pospešil nadaljnji razvoj občine.