Kanalizacija Sodinci – Podvinci – Velika Nedelja z čistilno napravo 1000 PE

Tip projetka
Kanalizacije
O projektu

V letu 2012 smo naročniku Občini Ormož uspešno predali objekt »Izgradnja kanalizacije Podgorci – Sodinci – Velika Nedelja s čistilno napravo, pločnikom in javno razsvetljavo«. Investicija je obsegala izgradnjo fekalne in meteorne kanalizacije v dolžini 7,9 km, izgradnjo rastlinske čistilne naprave kapacitete 1.000 PE, izgradnjo pločnika in javne razsvetljave v dolžini 5,0 km.