Osnovna šola Sv. Florjan 2009

Tip projetka
Objekti, Visoke gradnje
O projektu