Pločnik in avtobusna postaja Borl 2010

Tip projetka
Ceste, Nizke gradnje
O projektu