Rekonstrukcija lokalne ceste Dekmanca – Ples 2011

Tip projetka
Ceste, Nizke gradnje
O projektu