Vodovod in industrijka cona Šentjur jug II 2011

Tip projetka
Vodovodi
O projektu