Vodovod Kozje in Šmarje pri Jelšah 2014

Tip projetka
Vodovodi
O projektu

V letu 2014 smo izvajali in dokončali izgradnjo vodovod na območju občine Kozje in Šmarje pri jelšah v sklopu projekta »Hidravlična izboljšava in dogradnja vodovodnega sistema v občinah Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah zajema hidravlično izboljšavo in dogradnjo na območju občin Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah«. Dela so obsegala izgradnjo vodovoda iz duktilne litina v dolžini 15 km in pripadajoče objekte na teh odsekih. Z izvedbo tega projekta je bila zagotovljena ustrezna infrastruktura za oskrbo s pitno vodo, izboljšala se je javna oskrba s pitno vodo ter s tem zagotovila boljša in varnejša oskrbo s pitno vodo za kar 18.228 prebivalcev.