Vodovod Šmartno – Pokoše

Tip projetka
Vodovodi
O projektu

V letu 2015 smo dokončali tudi projekt »Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje – Občina Slovenska Bistrica; sklop 3 – cevovod Šmartno – Pokoše« Namen te 1,64 milijona evrov vredne investicije je bil rekonstruirati obstoječe cevovode v dolžini 15 km iz PVC cevi s kvalitetnimi PEHD cevmi v ustrezni dimenziji ter zagotoviti minimalne izgube vode in dobavo kvalitetne, zdrave vode vsem porabnikom na področju občine Slovenske Bistrice. Investicija bo zagotovila oziroma izboljšala oskrbovalne tlake v omrežju, zmanjšati izgube v omrežju, povečati in zagotoviti požarno varnost ter kvalitetno oskrbo z zdravo pitno vodo.