Zaključena izgradnja kanalizacije v Bevčah

Slika-1_Zakljucena-izgradnja-kanalizacije-v-Bevcah_september-2015

Zaključena izgradnja kanalizacije v Bevčah

V mesecu septembru 2015 smo dokončali projekt »Izvedba kanalizacijskega omrežje naselja Bevče, faza II – dokončanje kanala 5 v Velenju« za katerega smo v mesecu avgustu podpisali pogodbo z naročnikom Mestno občino Velenje. Namen projekta je bil izgradnja kanalizacijskega omrežja za odvajanje komunalne odpadne vode naselja Bevče v dolžini 735 m. Naselje Bevče se nahaja v podolju med Velenjem in Vinsko goro (pod južnimi obronki Dobrača) z gručastim zaselkom Spodnje Bevče v dolini potoka Drajščica in Zgornjimi Bevčami zahodno od Lopatnika. Izveden je bil ločeni sistem odvajanja odplak.