Zaključena izgradnja vodovoda Šmartno – Pokoše

Slika_Zakljucena-izgradnja-vodovoda-Smartno-Pokote_september-2015

Zaključena izgradnja vodovoda Šmartno – Pokoše

V mesecu septembru smo zaključili z deli na projektu »Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje – Občina Slovenska Bistrica; sklop 3 – cevovod Šmartno – Pokoše«. S to 1,64 milijona evrov vredno investicijo smo rekonstruirati obstoječe cevovode v dolžini 15 km iz PVC cevi s kvalitetnimi PEHD cevmi v ustrezni dimenziji ter s tem zagotovili minimalne izgube vode in dobavo kvalitetne, zdrave vode vsem porabnikom na področju občine Slovenske Bistrice. Cilj projekta je bil zagotoviti oziroma izboljšati oskrbovalne tlake v omrežju, zmanjšati izgube v omrežju, povečati in zagotoviti požarno varnost ter kvalitetno oskrbo z zdravo pitno vodo.