Gradimo vse od leta 1978

Gradnja visoko kakovostnih nizkogradenj in objektov različnih vrst od stanovanjske gradnje in poslovnih do hotelskih kompleksov ter šol in vrtcev.

NAŠE PREDNOSTI

Ohranjamo prednosti pred našimi konkurenti ter krepimo dobro ime podjetja

Strokovno usposobljen kader

Uporaba najsodobnejših tehnologij na področju Gradbeništva

Svetovanje strankam tudi na lokaciji

POMAGAMO PRI PRIPRAVI DOKUMENTACIJE

Izvajanje projektov

Slika_vodovodi

Podjetje IPI d.o.o. je eno izmed vodilnih podjetij na področju izvajanja projektov komunalne infrastrukture v svoji regiji.  Sem spada tudi izvedba vodovodnih sistemov, ki je primarna dejavnost že od časov nastanka podjetja. Pohvalimo se lahko z mnogimi referencami  zgrajenih vodovodnih sistemov oz. cevovodov izvedenih s cevmi tako iz nodularne litine kakor tudi  polietilenskih tlačnih cevi, od majhnih do največjih premerov, na manj zahtevnih in najzahtevnejših terenih vključno z vsemi pripadajočimi objekti za oskrbo s pitno. Imamo usposobljeno ekipo inženirjev za vodenje in kvalificiranih montažerjev za izvedbo tovrstnih projektov. V zadnjem obdobju smo za naročnike uspešno zaključili več večjih projektov financiranih iz evropskih sredstev finančne perspektive 2007-2013.

Slika_kanalizacije

Z znanjem pridobljenim na podlagi dolgoletnih izkušenj smo kos najzahtevnejšim projektom na področju gradnje kanalizacijskih sistemov. Izvajamo gradbena in montažna dela za vse vrste kanalizacijskih sistemov, cevovode za odvajanje fekalne in meteorne vode iz vseh vrst in dimenzij cevi. Sem spadajo tudi vsi spremljajoči objekti, kot npr. črpališča, ki so predvidena, kadar odpadne vode ne morejo odtekati s pomočjo gravitacije. Številne reference in zadovoljstvo naročnikov dokazujejo, da smo vredni zaupanja in sposobni izvesti še tako zahteven projekt. Izvajanje v vsakem trenutku spremlja notranja kontrola in redno usposabljanje in seznanjanje kadra s tehnologijami, ki jih narekuje trg.

Slika_cistilne naprave

V obdobju preteklih let smo bili posebej aktivni na področju izvedbe bioloških čistilnih naprav. Izvedli smo številne čistilne naprave različnih velikosti in tehnologij. Smo tudi ekskluzivni zastopnik in distributer podjetja Eloy Water v Sloveniji, ki proizvaja čistilne naprave za čiščenje komunalnih odplak iz manjših naselij in poslovnih prostorov z velikostjo obremenitve od 4 PE (enodružinske hiše) do 2.000 PE (naselja). V kolikor želite več podatkov o naših čistilnih napravah vas vabimo, da obiščete spletno stran.

Slika_ceste

Dejavni smo tudi na področju gradnje cest in drugih prometnih površin za cestni promet ter ostalih objektov prometne infrastrukture.

Slika_mostovi

Med asortiment naših storitev spada tudi gradnja premostitvenih objektov. Strokovno usposobljen kader, številni referenčni objekti in z njimi pridobljeno znanje in izkušnje nam omogočajo, da smo aktivni  tudi na tem področju.

Naše reference