Nizke gradnje


VODOVOD
Varna pitna voda nam omogoča življenje in predstavlja enega izmed osnovnih pogojev zdravja.V zadnjih letih je v Sloveniji in po vsem svetu velik poudarek na tem segmentu. IPI Rogaška Slatina je med drugim specializirano podjetje za izvedbo vodovodne infrastrukture, tako cevovodov kot vodohranov.

KANALIZACIJA
Kanalizacija je sistem za zbiranje in odstranjevanje odplak ki poteka od mesta nastanka odpadnih vod do čistilnih naprav.
Velik del realizacije ustvari IPI Rogaška Slatina na segmentu izvedbe kanalizacijskih sistemov.

Ogled referenc double_arrow