Vzdrževanje

DILATACIJE IN LEŽIŠČA

Dilatacije na premostitvenih objektih so med najbolj izpostavljenimi deli opreme objekta kateri morajo zagotavljati varen promet ter hkrati vodotesnost ter s tem tudi trajnost objektov. Iz tega razloga je potrebno veliko pozornosti nameniti rednemu vzdrževanju (redno čiščenje, antikorozijska zaščita, menjava izrabljenih in poškodovanih delov), saj s tem bistveno podaljšamo življenjsko dobo opreme objekta.

Ležišča objektov so tisti del opreme objektov, na katerih »stoji« celoten objekt in prenašajo celotno težo objektov in vozil, ki se vozijo po njih. Spadajo med opremo objektov, katera mora biti prav tako redno vzdrževana, da med uporabo objekta ne pride do poškodb nosilne konstrukcije in je zagotovljena varna uporaba premostitvenega objekta.

ODVODNJAVANJE

Vzdrževanje odvodnjavanja zajema menjavo litoželeznih pokrovov in rešetk na vozišču, preko kateri poteka promet in so poleg dilatacij na premostitvenih objektih najbolj izpostavljeni mehanskim poškodbam, ki se odražajo v ropotu pri prehodu vozil, ki v primeru ne vzdrževanja vodijo v poškodbe in lom pokrovov, ki predstavljajo nevarnost za uporabnike cest.

Manj opazno s strani uporabnikov cest pa je vzdrževanje odvodnih jarkov pod objekti ter odvodnih cevi, ki pa imajo v primeru ne vzdrževanja za posledico erozije nasipov, poškodbe nosilne konstrukcije zaradi soli in zamakanja vode, kar pa na dolgi rok pomedi drastično poslabšanje varnosti premostitvenih objektov in cest.

Ogled referenc double_arrow