GIC GRADNJE d.o.o.

GIC GRADNJE d.o.o.

Lokacija: Rogaška Slatina
TRIK d.o.o.

TRIK d.o.o.

Lokacija: Rogaška Slatina
MAGEBA GMBH

MAGEBA GMBH

Lokacija: Nemčija
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO

DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO

Lokacija: Ljubljana
DARS

DARS

Lokacija: Ljubljana

BGR INŽENIRING d.o.o.

Lokacija: Ljubljana
KOLEKTOR CPG d.o.o.

KOLEKTOR CPG d.o.o.

Lokacija: Nova Gorica
TRGOGRAD, d.o.o., Litija

TRGOGRAD, d.o.o., Litija

Lokacija: Litija
GP KRK d.d., Krk, podružnica

GP KRK d.d., Krk, podružnica

Lokacija: Ljubljana
STRABAG GRADBENE STORITVE D.O.O.

STRABAG GRADBENE STORITVE D.O.O.

Lokacija: Ljubljana
KOLEKTOR KOLING d.o.o.

KOLEKTOR KOLING d.o.o.

Lokacija: Idrija
CGP, d.d.

CGP, d.d.

Lokacija: Novo mesto
GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA d.d.

GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA d.d.

Lokacija: Kranj
POMGRAD d.d.

POMGRAD d.d.

Lokacija: Murska Sobota
OBČINA MAKOLE

OBČINA MAKOLE

Lokacija: Makole
OBČINA KRIŽEVCI

OBČINA KRIŽEVCI

Lokacija: Križevci
OBČINA JESENICE

OBČINA JESENICE

Lokacija: Jesenice
OBČINA RADOVLJICA

OBČINA RADOVLJICA

Lokacija: Radovljica
OBČINA ROGAŠKA SLATINA

OBČINA ROGAŠKA SLATINA

Lokacija: Rogaška Slatina
MESTNA OBČINA CELJE

MESTNA OBČINA CELJE

Lokacija: Celje
OBČINA VOJNIK

OBČINA VOJNIK

Lokacija: Vojnik
OBČINA ROGATEC

OBČINA ROGATEC

Lokacija: Rogatec
OBČINA GORENJA VAS-POLJANE

OBČINA GORENJA VAS-POLJANE

Lokacija: Gorenja vas - Poljane
OBČINA LAŠKO

OBČINA LAŠKO

Lokacija: Laško
MESTNA OBČINA NOVO MESTO

MESTNA OBČINA NOVO MESTO

Lokacija: Novo Mesto
OBČINA ŽALEC

OBČINA ŽALEC

Lokacija: Žalec
OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH

OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH

Lokacija: Šmarje pri Jelšah
OBČINA DOBRNA

OBČINA DOBRNA

Lokacija: Dobrna
OBČINA ŠKOFJA LOKA

OBČINA ŠKOFJA LOKA

Lokacija: Škofja Loka
OBČINA SLOVENSKE KONJICE

OBČINA SLOVENSKE KONJICE

Lokacija: Slovenske Konjice
OBČINA BISTRICA OB SOTLI

OBČINA BISTRICA OB SOTLI

Lokacija: Bistrica ob Sotli
OBČINA PODČETRTEK

OBČINA PODČETRTEK

Lokacija: Podčetrtek